default-logo

Sundhedsvæsenet

I Danmark er viden om den biomedicinske sygdom i sundhedsvæsenet meget sparsom. Diagnosticeringstiden kan nogen gange ligge på op til en del år. Årsagen er at ME patienter ofte er angrebet på flere af kroppens systemer (hormonsystemet, immunsystemet og nervesystemet) og således sendes rundt i specialudredninger som sjældent “taler sammen”.
Dette kan afføde frustration hos patienterne, som ofte ender med selv at blive torvholdere for deres egen sygdom. ME Foreningen sørger for jævnligt at fremsende opdateret forskning og international viden om sygdommen til Sundhedsstyrelsen og deltager ofte i møder og sundhedspolitiske sammenhæng for at formidle viden og opmærksomhed om sygdommen.

Heldigvis er forskningen langt fremme og i Sverige og Norge er antallet af ME-biomedicinske klinikker vokset de sidste år.

Det er ikke kun forældre med ME børn i Danmark der oplever at deres børn ikke altid bliver mødt med tilstrækkelig viden og tilbud om hjælp i sundhedssystemet.

Norsk artikel om hvorledes skræddersyede ME-patientforløb kan forøge patienternes funktionsgrad og reducere samfundsøkonomiske omkostninger af en patientgruppe som bl.a. pga. manglende viden vejer tungt i sundhedssystemet.
Læs artiklen her

Resultaterne af manglende opdateret viden i sundheds- og socialsystemet om sygdommen øger stigmatiseringen og patienterne kommer under stort pres.