default-logo

Psykiatri og Psykologi

Er ME en funktionel lidelse?
ME er hverken en psykisk eller en “funktionel lidelse”. Mange læger med et beskedent kendskab til ME fejltolker udmattelsen og mange symptomer fra forskellige af kroppens systemer som en dekonditioneringstilstand eller slet og ret en psykisk tilstand (hypokonderdiagnose) Ingen af delene er tilfældet og har man som læge mistanke om ME bør patienten udredes grundigt og resultaterne sammenholdes med det kliniske billede. Fejldiagnose og fejlbehandling af ME patienter i psykiatrien er udtalt.

PhD. sundhedspsykolog og tidligere leder af videnscenter i interview om ME og funktionelle lidelser, 2021

IOM-rapporten fra USA udkom i 2015 var støttet af NIH, FDA og andre store sundhedsorganisationer.På grundlag af IOM-komiteens gennemgang af mere end 9000 af de største evidensbaserede forskningsartikler om ME konkluderede komiteen at ME er en 100% fysisk sygdom.

Dansk Psykologforening om ME:
Psykologer har også et ansvar for børn og unge med ME

Psykiater Eleanor Stein
Den Canadiske Psykiater Eleanor Stein, har udarbejdet et sæt kliniske guidelines til Psykiatere som beskæftiger sig med ME. Her gennemgås hvordan patienten vurderes og behandles. Der gives en udførlig vejledning i at skelne de fysiske og psykiske symptomer fra hinanden.
Clinical Guidelines for Psykiatrists

PhD. sundhedspsykolog og tidligere leder af videnscenter for funktionelle lidelser: