default-logo

Psykiatrivejledning

ME er hverken en psykisk eller en “funktionel lidelse”. Mange læger med et beskedent kendskab til ME fejltolker udmattelsen og mange symptomer fra forskellige af kroppens systemer som en dekonditioneringstilstand eller slet og ret en psykisk tilstand (hypokonderdiagnose) Ingen af delene er tilfældet og har man som læge mistanke om ME bør patienten udredes grundigt og resultaterne sammenholdes med det kliniske billede. Fejldiagnose og fejlbehandling af ME patienter i psykiatrien er udtalt.

IOM-rapporten fra USA udkom i 2015 var støttet af NIH, FDA og andre store sundhedsorganisationer.

På grundlag af IOM-komiteens gennemgang af mere end 9000 af de største evidensbaserede forskningsartikler om ME konkluderede komiteen at ME er en 100% fysisk sygdom.
IOM-rapporten

Psykiater Eleanor Stein
Den Canadiske Psykiater Eleanor Stein, har udarbejdet et sæt kliniske guidelines til Psykiatere som beskæftiger sig med ME. Her gennemgås hvordan patienten vurderes og behandles. Der gives en udførlig vejledning i at skelne de fysiske og psykiske symptomer fra hinanden.
Clinical Guidelines for Psykiatrists

Den biomedicinske forskning i 2016
2016 bragte den biomedicinske forskning i ME endnu tættere på en forklaring af sygdomsmekanismerne omkring auto-antistoffer, dysfunktion af mitokondrier samt et stofskifte der har svært ved at nedbryde sukker og lipider.

Prof. Fluge og Mellas Fase 3 Rituximab-studie i Norge afventes afsluttet i 2017