default-logo

Velkommen

ME Foreningen er patient- forening for sygdommen ME (Myalgisk Encephalomyelitis) International forskning bruger også betegnelsen ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome). WHO-sygdoms- kode for ME er G93.3.

ME Foreningen yder støtte til patienter og arbejder for at øge den bio-medicinske viden om ME i det danske sundheds-system, så ME-patienter diagnostiseres og behandles korrekt i følge den Internationale Konsensusvejledning.KALENDER

Foreningen holder vinterlukket i uge 8

GENERALFORSAMLING:

Den 30/4 afholdes generalforsamling på Nivaagaard Malerisamling i Nivaa. KL. 12 - 16.00 Alle er velkomne

ME Foreningen er medlem af EMEA

(Europæiske ME Association) EMEA er medlem af European Federation of Neurologial Associations http://efna.net/category/members-directory/

WHO's klassificering af ME

"I can be “crystal clear” that there is no proposal to classify the ICD-10 G93.3 legacy terms under the Mental and behavioural disorders chapter."

Dr. Robert Jakob, WHO Classification Revisions Stearing Group, 19.6.2015.

Kan HPV-vaccination give ME?

Professor Freddy Karup Pedersen,til Ugeskrift.dk, 04.12.2015: "et ikke ubetydeligt antal danske piger lider af kronisk træthed (læs: ME), som formentlig kan være fremkaldt af forskellige ting, herunder måske også HPV-vaccinen". Freddy Karup skal se på samtlige 363 alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinationer.

ME Foreningen kender til flere tifælde, hvor vaccination har udløst ME. Dertil kommer, at overlæge Louise Brinth i forskningsartikel konkluderer, at de symptomer, som de såkaldte HPV-piger har, for de flestes vedkommende er forenelige med ME.

Se og hør nærmere om "HPV-pigerne" i TV2-udsendelsen De vaccinerede piger