default-logo

Til fagfolk

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2017.00121/full

 

Denne klinikervejledning (dansk version) er udarbejdet af en række amerikanske ME klinikere

Prof. i neurobiologi og anæstesi Allan Light fra UTAH Universitet i USA.

ME Foreningen og dens medlemmer erfarer at mange danske læger og speciallæger samt sundhedsfagligt personale har et begrænset kendskab til ME – Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der hele tiden kommer ny viden til. Især inden for de seneste år er det gået stærkt (se de mange nye videnskabelige artikler under Forskning . Samt : Oversigt over ME forskningen (på svensk)

Til den praktiserende læge og speciallægen
For den praktiserende læge er der umiddelbar hjælp at hente i “Lægefolderen”: ME – en kronisk overset sygdom.
For den praktiserende læge kan det også være værd at kigge i folderen om POTS, en lidelse som mange ME-patienter lider af.

Artikel om Klinisk vejledning af ME, differentialdiagnostik, komorbiditeter og det kliniske billede af prof. Carmen Scheibenbogen fra Berlins Universitetshospital
ME/CFS- Praktiske anbefalinger, diagnostik og behandling af. prof. Carmen Sceibenbogen

Interview med Carmen Scheibenbogen

Vigtigst er det at fremhæve IOM-rapporten fra USA som i 2015 på grundlag af en gennemgang af de største 9000 pier-reviewed forskningsartikler konkluderede at ME er en 100% fysisk sygdom:
IOM-rapporten
IOM-rapporten – key facts

Dette bekræftes af ekspertpanelet bag IOM-rapporten (2015)

Derudover kan man få en hurtig introduktion til den aktuelle situation,  ved at læse en kronik fra det norske Aftensposten, skrevet af universitetsforskere i Norge med godt kendskab til ME. De beretter meget rammende om den lidt fortvivlende diagnose- og behandlingssituation, som meget ligner situationen i Danmark. Læs kronikken Her. Både Norge og Sverige syntes alligevel længere fremme i forhold til viden og behandling og rehabilitering af ME-patienter. Det svenske socialmedicinske tidsskrift udgav i september 2016 et temanummer om ME. Se det her.

ME patienters livskvalitet
I 2013-14 blev der foretaget en dansk livskvalitetsundersøgelse blandt 21 kroniske sygdomme som sammenlignede livskvalitet på en international skala (EQ-5D) heriblandt også ME. ME patienterne kom ind på en sidste plads. Undersøgelsen kan læses her og er peer-reviewed:
www.prohealth.com/library/showArticle.cfm?libid=20705

Lægehåndbogen
ME Foreningen skal gøre opmærksom på, at Lægehåndbogens informationer om ME (i Lægehåndbogen kaldet ved den forældede betegnelse Kronisk Træthedssyndrom) er stærkt fejlbehæftede.  Mange af de kilder, Lægehåndbogens informationer baseres på, drejer sig om de psykosomatiske diagnoser under funktionelle lidelser og ikke den fysiske diagnose ME. Ifølge WHO skal psykisk lidelse være udelukket, for at man kan stille ME diagnosen.

ME og psykiatri
Lige siden de første beskrivelser af sygdommen ME, har der været kamp om, hvorvidt sygdommen skulle placeres i psykiatrien eller somatikken – en slagmark, som mange sygdomme gennem tiden har været kastet ud på. Vi kender det fx. fra sclerose og mavesår. For ME står det ikke længere til diskussion blandt forskere, at denne sygdom hører til i somatikken – både fordi forskningen viser det og fordi somatiske behandlingsmetoder – omend flere endnu er på forskningsstadiet – kan fremvise afgørende resultater.

https://www.health.ny.gov/diseases/conditions/me-cfs/