default-logo

foreningen

ME Foreningen

ME Foreningen, (ME Association, Denmark), en den danske uafhængige patientforening for ME-ramte og deres pårørende. ME Foreningen arbejder for:

– at ME forstås som en biomedicinsk sygdom
– at patienter med ME kommer i relevant behandling ifølge de internationale ICC kriterier
– at de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af ME begrænses
– at kendskabet til og forståelsen for ME øges hos praktiserende læger, på hospitaler og i kommunalt regi.

ME Foreningen arbejder ud fra, at ME er en fysisk/biologisk sygdom. ME går under flere betegnelser. Foreningen benytter i overensstemmelse med WHOs ICD-10 forkortelsen ME (G93.3 Myalgisk Encephalomyelitis)

Foreningen udarbejder løbende informationsmateriale som foldere og film for at orientere om sygdommen. Materialet kan bestilles på sekretariat@me-foreningen.dk.

INFORMATIONSKORT et praktisk informationskort der kort forklarer ME, og som kan gives til læger, familie og venner som ikke kender sygdommen.

Foreningen kontakter løbende læger, forskere, behandlere, social- og sundhedsforvaltninger, medier og politikere for at sikre, at disse er opdateret med den sidste nye udvikling indenfor sygdommen.

Foreningen sørger for rådgivning og vejledning til patienter og pårørende i det omfang, det er muligt på patienttelefonen, som er åben onsdag og fredag fra 12.00 – 14.00 på tel. 44 95 97 00

Foreningen hjælper med kontakt til juridisk og socialrådgivning.

Foreningen har en række klubber og lokalgrupper med telefonkontaktpersoner for medlemmer rundt om i landet.

Forenings blad ME nyt udkommer 3 gange om året og sendes til medlemmer, læger og foreninger.

Foreningen afholder foredrag, lægekonferencer og i det omfang, der er økonomisk støtte til det.