default-logo

Nyhedsarkiv

Her kan du finde en samling af de seneste års mest interessante forskningsartikler. Artiklerne vil typisk stamme fra Nyt fra forskningsfronten som er fast forskningsklumme i ME nyt som er ME Foreningens medlemsblad.

ME foreningen har også udarbejdet denne statusrapport over ME som findes i kort og lang udgaveVed en fejl skruer PDH-enzym ned for energiproduktionen
Karl Johan Tronstad på Haukeland Universitetssygehus, har i samarbejde med sine kolleger Øystein Fluge og Olav Mella gennemført en detaljeret kortlægning af metabolismen (stofskiftet) hos 200 ME-patienter og 100 kontrolpersoner. Analyser af i alt 20 aminosyrer peger entydigt på, at mangel på det vigtige enzym PDH hæmmer energiomsætningen i mitokondrierne, der som bekendt er musklernes kraftværker. Hos ME-patienter, sker der med andre ord, at omsætningen af sukker til energi går i stå næsten inden, den er kommet i gang. Dette stemmer godt overens med ME-patienternes symptomer og egne oplevelse.                                                  http://insight.jci.org/articles/view/89376


Mave-tarmfloraen i ubalance
Et australsk forskerhold, der har hæftet sig ved, at ME/CFS-patienter altid har maveproblemer, er kommet på den tanke at se nærmere på, om ME/CFS-patienters mavetarmflora ser anderledes ud end raske patienters, og samtidig undersøgt, om sådanne forandringer kunne spores i fækal-, urin- og blodprøver. Svaret er ja, idet forskerne opdagede, at én type bakterier (Clostridium spp) var i overtal mens en anden (Bacteroides spp) var i undertal i patienternes mave-tarmflora. Resultatet hos ME/CFS-patienterne bliver, at produktionen af kort-kædede fedtsyrer ender med at blive alt for stor sammenlignet med raske personer.   http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-1145-z


Kraftig til moderat effekt af Rituximab-behandling

Ved afrapportering af fase-to-afprøvningen af af det immundæmpende middel Rituximab på norske ME-patienter fandt Lægerne Mella og Fluge på Haukeland hospital, at 18 ud af 39 patienter (69%) havde stor effekt af behandlingen. Efter 36 måneder havde 11 af de 18 patienter stadig god virkning af medicinen. Imidlertid gik der i gennemsnit 23 uger fra behandlingen, til virkningen indfandt dig.                                              http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129898


Solid dokumentation for ME som biologisk sygdom
Så foreligger det endegyldige bevis for, at ME er en fysisk biologisk sygdom. Forskere ved Columbia Universitys Mailman School of Public Health har fundet immunforandringer hos ME-patienter, som ikke er til at tage fejl af. Forskerne har fundet høje niveauer af nogle særlige molekyler, kaldet cytokiner, hos ME-patienter. Især blev der fundet høje værdier af det cytokin, der hedder “interferon gamma”, et cytokin, der længe har været forbundet med træthed efter infektioner inklusiv smitte med Epstein-Barr virus, som vi ved bl.a. forårsager mononukleose. De højeste værdier fandt man hos patienter, der har haft sygdommen i op til tre år. Som forskerne udtrykker det, virker det, som om patienterne i de første tre år bliver bombaderet med interferon-gamma, som var det en motor, der kørte i højt gear uden at kunne stoppe.
http://advances.sciencemag.org/content/advances/1/1/e1400121.full.pdf

Fæcal mikrobiota transplantation
Et hold forskere fra Kina og USA har gjort opmærksom på, hvordan Fækal Mikrobiota (mikroflora) Transplatationer (FMT) er gået fra at være en effektiv kur mod den hårdnakkede bakterie Clostridium difficile til at blive en anerkendt kur mod en lang række tarmsygdomme. Videre beretter forskerne om, hvordan FMT nu viser sig at kunne anvendes på nye og helt uventede områder, så som metaboliske sygdomme (energi, stofskifte og kredsløb), neuropsykiatriske lidelser, autoimmune sygdomme, allergiske lidelser og tumorer. For ME-patienter er det interessant læsning set i lyset af, at ME med stor sandsynlighed er en autoimmmun sygdom, og at ME-patienter længe har været opmærksom på, at man med sund kost, brug af antibiotika og probiotika har mulighed for at fremme en god tarmflora.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4284325/


Mavens tarmflora styrer immunforsvaret og omvendt
Forskere ved Center for Integreret Medicinsk Forskning i Japan har opdaget, at immunsystemet ikke blot er afhængig af bakteriefloraen i tarmen til at bekæmpe infektioner. Immunsystemet er selv optaget af at opretholde en rig ”mikroflora”. Det går altså begge veje. Immunsystemet er selvrefererende, og kan påvirke balancen i den bakterieflora, det selv er afhængig af. Forskerne nåede frem til dette resultat ved at kigge på mus med forskellig tarmflora og se på, hvordan immunforsvaret ved hjælp af T-cellerne kunne skrue op og ned for det vigtige antistof immunoglobulin A (IgA). De opdagede med andre ord, at en præcis kontrol af IgA er afgørende for en sund bakterieflora i tarmen.
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710130613.htm


En simpel konditest afslører ME
Allerede i 2013 påviste amerikanske sportslæger, at en simpel konditest med næsten 100 % sikkerhed kan udskille CFS-patienter fra andre (For amerikanske forskere er CFS identisk med ME). Det skal vel at mærke være en sportstest, hvor man følger hjerte- og lungefunktionerne undervejs. Det interessante er, at der i første omgang ikke er nogen forskel at spore mellem ME-patienter og personer uden ME-diagnose. Først når man gentager testen efter 24 timer skiller ME-patienterne sig ud ved slet ikke at leve op til egne præstationer 24 timer tidligere. Forskellen i reaktionsmønsteret er så tydelig, at man med denne simple test kan fastslå, om der tale om en ME-patient eller en rask person.  Resultatet er offentliggjort i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Physical Therapy.