default-logo

Nyt fra forskningen

På denne side samles alle nye interessante  forskningsresultater, der bliver publiceret i internationale og danske videnskabelige  tidsskrifter. Ud over en kort sammenfatning af artiklens indhold og de vigtigste konklusioner, vil der under hver artikel være et link til selve artiklen.

———————————————————————————-

Dansk PHD i Mitokondriedysfunktion hos bl.a. ME patienter Pressemeddelelse_Ana CGonzalez Ebsen Ph.d.-forsvar 19.5.2020


Seneste artikel i Dansk Kemi feb. 2018 om ME 
———————————————————–

En opdateret oversigt (2019) over de sidste års internationale ME forskning 
————————-

Foredrag med ME forsker Dr. Karl Morten fra Oxford:

SLIDES til foredrag
—————————

ME Forsknings-bloggen:/ hvor afgørende ny ME-forskning sættes ind i en større bio-kemisk sammenhæng.
—————————–

2018: Prof. Antony Komarof fra Havard gennemgår om de mest signifikante forskningsfund til dato om ME:
https://www.youtube.com/watch?v=VprqU9knS4Y&feature=youtu.be&app=desktop


Mitokondrierne hæmmes af det vigtige PDH-enzym
Forskningsgruppen, under ledelse af  Øystein Fluge, Olav Mella og Karl Johan Tronstad har gennemført en detaljeret kortlægning av metabolismen (stofskiftet) hos 200 ME-patienter og 100 kontrolpersoner. Analyse af i alt 20 aminosyrer peger entydigt på, at det vigtige enzym PHD hæmmer energiomsætningen i mitokondrierne hos ME-patienter. Dette stemmer godt overens med ME-patienternes symptomer og deres egen oplevelse af sygdommen. Reduktionen af bestemte aminosyrer, som forbrændes til energi var især tydelig hos kvinder med ME. Til gengæld fandt forskerne hos mænd med ME, et forhøjet indhold af en speciel aminosyre, som i særlig grad afspejler protein-nedbrydningen i muskler. Dette kan forklares ved, at mænd har mere muskelmasse end kvinder og ved, at denne specielle aminosyre fungerer som en ekstra brændstofreserve. Sammen har de tre forskere med en række andre læger og forskere publiceret deres artikel i tidsskriftet JCI Insight.

23.11.2016
Nedsat kampkraft hos de naturlige dræberceller
Et australsk forskerhold med T. Nguyen i spidsen har i tråd med tidligere forskning opdaget, at kroppens celler og i særdeleshed de naturlige dræberceller ikke har nok af et såkaldt ion-kanalstof (TRPM3) siddende på sig til at bryde ind i fjendtlige celler og uskadeliggøre dem. Fænomenet, opdagede forskerne, hang sammen med mindre tilgængelighed af Calcium-ioner i dræbercellerne hos ME-patienter, og hvad mere er, så opdagede man efterfølgende, at dræbercellerne kunne bringes på mærkerne igen ved at stimulere dem med et op-koncentrat af et serum kaldet PregS. Den tese, forskerne nu operer med er, at dræbercellernes manglende “giftighed” og dermed mangelende evne til at uskadeliggøre indtrængende “fjender” sætter dem på overarbejde og på den måde stresser immunforsvaret.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5217865/

18.12.2015
Mavetarmfloraen reagerer på fysisk aktivietet
Forskerholdet under ledelse af Sanjay K. Shukla fra ”Marshfield Clinic Research Foundation” har opdaget, at sammensætningen af bakterier i mave-tarmfloraen hos ME-patienter ændrer sig ved fysisk aktivitet – og endnu mere overraskende: at blodprøver taget hos ME-patienter viser, at fysisk aktivitet fører til, at der pludselig kan påvises bakterier i blodbanen. Ved den praktiske gennemførelse af forsøgene tog forskerne afførings- og blodprøver lige før og 15 minutter efter en maksimal kraftanstrengelse og derefter igen efter 48 og 72 timer. Ved analyse af prøverne opdagede man, at ME-patienter i modsætning til en gruppe af kontrolpersoner fik en kraftig opblomstring af bestemte bakterier i tarmsystemet, og næsen samtidig samme bakterier i blodet.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0145453#sec011

21.09.2015
Fund af auto-antistoffer mod nerve-receptorer
Som en udløber af Mella og Fluges forsøg med Rituximab i Norge har de sammen med forskere fra Berlins Universitet fundet ud af, at ME patienter i modsætning til raske kontroller bærer rundt på antistoffer mod de ”antenner” (receptorer), der sidder på nervecellerne og opfanger signaler udefra. Det sker via såkaldte ”neurotransmittere”. Forskerne fandt ud af det ved at sammenholde blodprøver fra norske ME-patienter med blodprøver fra tyske ME-patienter, og igen sammenligne dem med prøver fra raske patienter. Det forhold, at det med Rituximab er lykkedes at sænke B-celle-aktiviteten hos ME-patienter og dermed sænke antistofmængden mod β2- og M4-receptoererne, underbygger for forskerne, at der er tale om  autoimmunitet indgår i ME-sygdomsmekanismerne. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26399744

Mere opdateret ME Forskning findes i FB-gruppen ME Forskning. 
Mail cse@me-foreningen.dk for tilgang til gruppen.