default-logo

Udredning

Udredning af ME hos praktiserende læge
ME klinikervejledning 2019 (mini-IOM)
Udredningsskema til den praktiserende læge om ME fra ICC-vejledningen

ICC-vejledningen kan downloades på Bibliotek.dk:
ICC – dansk version. Den kan også blive tilsendt ved henvendelse til ME Foreningens sekretariat på
sekretariat@me-foreningen.dk.

Behandling
Der findes en del forskningsartikler om foreslåede symptomlindrende medicin. Oversigtsartikel : Behandling af ME EUROMENE

Udredning af børn med ME
Primer til Unge med ME fra CDC

Udredningsvejledning
Da der ikke findes en enkelt biomarkør for ME er det vigtigt med en grundig udredning. ME Foreningen oplever alt for tit fejldiagnosticerede patienter. Som støtte til udredningen kan nedenstående vejledning være til stor hjælp, idet der oplyses om differentialdiagnoser. Diagnosen stilles ud fra relevante tests, en grundig anamnese og differentialdiagnostik.

Prof. Carmen Scheibenbogen, ME-forsker og kliniker ved Berlin Universitetshospital opstiller i denne gennemgangsartikel om ME mulig differentialdianostik.
https://www.Carmen Scheibenbogen.pdf

Patienter kan medbringe denne vejledning fra Statens Serum Institut til egen læge, der kan hjælpe med at udpege relevante analyser herfra for at sikre korrekt diagnose.
ME diagnose og laboratorievejledning

Internationalt er der konsensus for at anvende Canadakriterierne (CCC) fra 2003 eller de opdaterede fra 2011 (ICC) som norske og svenske sundhedsmyndigheder anvender.
Svenske sundhedsmyndigheders retningslinjer for ME
Norske Sundhedsmyndigheders retninslinjer for ME

Norsk udredningsprotokol
Center for ME på Oslo Universitetssygehus har udarbejdet en udredningsprotokol, som danske læger finder nyttig indtil, der forelægger en dansk udredningsprotokol. Centeret har også en enhed for børn og unge under 18 år.

Har patienten PEM?
Man kan let sandsynliggøre, om en patient har ME ved at gennemføre en simpel konditest og gentage den efter 24-48 timer. Så vil det nemlig vise sig, at ME-patienters ydeevne falder kraftigt. Der er videnskabelig evidens for at mitokondriefunktionen hos ME patienter er dysfunktionel. Se denne lille video der forklarer de biologiske faktorer bag.

Det var de amerikanske læger dr.Snell og dr.Stevens, der allerede i 2013 viste, at man med 95 % sikkerhed kan identificere ME-patienter ved en klassisk konditest, hvor der måles på hjerte- og lungeaktivieten. Kardinalsymptomet for ME-patienter er en tydelig anstrengelseudløst udmattelse kaldet PEM (Post Extertional Malaise).
Se slides 18 – 26.   

PEM skyldes ikke dekonditionering, men en dysfunktion i patientens energimetabolisme. Seneste forskning fra Norge finder evidens for at sukker og lipidomsætningen hos patienterne er dysfunktionel. Hvilket  peger i retning af et kompromitteret stofskifte. Patienter anbefales kun aktivitet i det omfang at det ikke fremprovokerer symptomaktivering.

Læs forskningsartiklen, der fortæller om resultatet af konditest hos ME-patienter: http://llk.dk/wlua02

Samlet Dokumentation for PEM som også ses hos patienter med feks. medfødte metabolske lidelser.

Efteruddannelse af Læger i ME

Efteruddan danske læger i ME !