default-logo

Diagnostiske kriterier

NICE GUIDELINES
I oktober 2020 kom NICE med et udkast til opdatering af deres anbefalinger for ME.
Gradueret genoptræning og kognitiv terapi er ikke længere anbefalet som virksom behandling til ME patienter. Amerikanske CDC trak i 2017 også disse anbefalinger ud af deres retningslinjer for patientgruppen.
NICE forventer at publicere en endelig version af deres nye anbefalinger i august 2021.

INTERNATIONAL KONSENSUSVEJLEDNING FOR LÆGER
International konsensusvejledning for læger
I 2003 kom den første kliniske vejledning til diagnosticering af ME. Hidtil har de kriterier, som var opstillet, været et arbejdsredskab for forskere. I mangel på bedre, har de dog i praksis været anvendt til at diagnosticere patienter med. Bag ”De canadiske Kriterier” står den canadiske sundhedsstyrelse, som på et tidspunkt stod i spidsen for en arbejdsgruppe af ledende forskere inden for ME. Kriterierne baserer sig bl.a. på forskning sponsoreret af Centers for Disease Control (CDC) USA. De canadiske kriterier lægger vægt på infektiøse og immunologiske forandringer.

I 2020 kom EUROMENE – ME-forsker panelet i EU – denne vejledning om diagnosticering af ME.

Svenske Sundhedsmyndigheder om ME

Amerikanske Sundhedsmyndigheder og ME
Amerikanske Sundhedsmyndigheder CDC har september 2017 opdateret deres informationer om sygdommens hovedkriterie og anbefalede behandlinger. Hverken terapi eller fysisk træning anbefales ligesom PEM (Post exertional Malaise = anstrengelsesudløst sygdomsforværring) opføres som kardinalsymptom. Se nedenstående skema.

Amerikanske Sundhedsmyndigheder – CDC

Historien bag diagnosebegreberne
DANMARK: Indtil 2007 var ME opført under infektionsmedicin. Specialerapport infektionsmedicin Men som multisystemisk sygdom har det været svært at placere ME under et enkelt speciale. WHO har siden 1969 placeret ME under neurologien hvor den stadig er placeret i ICD-11, men ny forskning tyder på både metabolske og immunologiske dysfunktioner hos ME-ramte. Der mangler viden om sygdommen i form af en biomarkør og en kurativ behandling. Dog fastslog den største gennemgang af 9000 publicerede ME/CFS artikler foretaget af Institutes of Medicines, USA i 2015, at der er tale om en “alvorlig, fysisk invaliderende sygdom som ikke involverer psykosomatik eller psykiatri”. IOM-rapporten

ME: blev først beskrevet af Melvin Ramsey i 1950erne. ME blev optaget i WHOs diagnosekode system i 1969.

CFS: blev beskrevet i 1988 i USA i Holmes kriterierne. Er ikke det samme som ME men deler en af ME symptomerne som er udmattelse.

CFS/ME: begyndte at blive brugt af psykiatere omkring 2001, da de mente at CFS og ME var ens og var en psykisk sygdom.

ME/CFS:  i 2007, bestemte en komite i USA at bruge begge betegnelser, som et forsøg på at få ME indført i USA, som næsten udelukkende brugte CFS på dette tidspunkt. Deres håb var at droppe CFS efter nogle år.

SEID: I 2015 foreslår en komite i IOM i USA et nyt navn SEID som skal erstatte ME/CFS. Dette forslag har fået en blandet modtagelse blandt patienter og forskere og indtil videre ser det ikke ud til at navnet vil blive brugt fremadrettet.

De ældre diagnosiceringsvejledninger fra 80’erne og 90’erne.
Forskningen indenfor ME området er i kraftig vækst disse år. Derfor er det vigtigt at diagnosticeringprotokoller løbende opdateres for at opnå den korrekte diagnose til fordel for patienten. Ældre diagnosticeringsvejledninger kan ikke anbefales af ME Foreningen da disse er upræcise og brede i deres definition af sygdommen. Dette bekræftes også af undersøgelse fra Griffith University, Australien.FUKUDA vers. ICC

Læs mere om udviklingen af diagnosen her:
FUKUDA, OXFORD og de andre kriterier

Imidlertid anbefaler det danske sundhedssystem stadig de ældre diagnosekriterier som NICE guidelines anvender til ME/CFS diagnosen. Disse guidelines er bredere og kan også omfatte patienter, der ikke har ME, ligesom anbefalingen om træning og terapi som behandlingsformer (PACE-studiet) er under massiv international faglig kritik og gennemgang. Dette bekræftes af patienternes der samstemmigt melder om manglende effekt når diagnosen hedder ME og ofte forværring af sygdommen.
CPET (cardioplmonary exercise testing) af ME-patienter over 2 dage viser at patienterne som de eneste blandt en række kroniske sygdomme (cycstisk fibrose, hjertefejl mv) ikke var i stand til at yde det samme ved 2 test pga. kardianalsymptomet PEM.