default-logo

Medlemsundersøgelse

Undersøgelser af danske ME patienter i 2014, 2012 og 2008
ME Foreningen gennemførte i 2008 og igen i 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt Foreningens medlemmer. Resultaterne blev præsenteret i en række artikler i ME Nyt.

1. EQ-5D undersøgelsen i 2014 af danske ME patienters livskvalitet.
Ph.D.-stipendiat Michal Hvidberg fra Århus Universitet, der arbejder med livskvalitetsundersøgelser blandt kronisk syge gennemførte i 3014 en såkaldt EQ-5D livskvalitetsundersøgelse. Den omfattede 21 alvorlige kroniske sygdomme som brystkræft, sklerose, hjertesygdomme og også ME. Undersøgelse benyttede standardiserede spørgsmål, som anvendes af forskere og sundhedsøkonomer i EU – såvel som sundhedsmyndigheder i f.eks. England og USA. I forhold til de andre kroniske sygdomme, som indgik i undersøgelsen, kom ME patienters livskvalitet ind på en sidsteplads. Se resultatet af EQ-5D undersøgelsen 2014

2. Medlemsundersøgelsen 2012
Ca. 200 besvarede det detaljerede skema i 2012, i lighed med den tidligere medlemsundersøgelse i  2008 (se nedenfor) blev der spurgt ind til sydom, livskvalitet, diagnose, behandling mm. Se det samlede resultat af 2012-medlemsundersøgelsen

3. Medlemsundersøgelsen 2008
Omkring halvdelen af Foreningens medlemmer har deltaget i medlemsundersøgelsen i 2008. Formålet med undersøgelsen var at skaffe overblik over, hvordan ME influerer på patientens dagligdag”, og hvordan ME-patienter er stillet både socialt og helbredsmæssigt i forhold til offentlige ydelser. Endvidere var det formålet, at give medier og læger oplysninger om udbredelse, alvorsgrad mm. af sygdommen. Se det samlede resultat af 2008-medlemsundersøgelen.