default-logo

Har jeg ME?

Har du mistanke om, at du eller en du kender, har ME, kan vi anbefale, at du læser ME Foreningens brochure “Så har du måske fået “ME”. Her kan du læse mere om sygdommen og om hvordan den kommer til udtryk. Download brochuren ved at klikke på billedet til højre.

Typiske symptomer
Du kan også kigge på planchen nedenfor, hvor de mest almindelige symptomer er anført. Du kan få fat i hele ordlyden ved at klikke på billedet herunder:

symptom-planche

POTS
Et af de symptomer, der er meget udbredt blandt ME-patienter er Manglende evne til at tolere oprejst stilling – svimmelhed, også kaldet POTS. POTS betyder Postural ortostatisk Takykardi-Syndrom, som igen betyder, at man lider af en dysfunktion i det autonome nervesystem, dvs. den del af nervesystemet, der er uden for viljens kontrol. Måske har du “kun” POTS. Tjek i folderen om POTS.
Ugeskrift for Læger juli 2018: POTS-UFL2018

Information til din læge
ME Foreningen oplever, at mange danske læger har et stærkt begrænset eller ingen kendskab til sygdommen. Det kan derfor være en lang og sej proces at blive diagnosticeret med ME. ME Foreningen arbejder på at informere de praktiserende læger om sygdommen, men du kan selv være med til at opdatere din læge, ved at tage ME Foreningens materiale med til din konsultation. ME Foreningen har udarbejdet en lægepjece, som er målrettet de praktiserende læger. Download den her. Se også den danske version af internationale diagnosticeringsvejledning ICC, som du kan download her.

Klinisk arbejdsark til Lægen om ME

Udløsende faktorer for ME
En stor procent af ME tilfælde udløses af en infektion som f.eks. kyssesyge (EBV-virus), Borrelia (flåtbid) men også vacciner (TABEL 2) har set værende udløsende faktor for sygdommen, samt en operation eller andet som belaster kroppens immunsystem.

Diagnostisering
ME-diagnosen kan ikke stilles med en enkelt biomarkør. Derfor diagnosticeres patienterne ud fra en række opstillede symptom-kriterier. Der er gennem tiderne opstillet mange forskellige kriterier. De nyeste er opstillet af et internationalt ekspertpanel i august 2011. Kriterierne går under navnet De Internationale Konsensuskriterier (International Consensus Criteria, ICC). ICC-kriterierne afløser de tidligere anvendte Candiske Kriterier. ME Foreningen anbefaler, at diagnosen stilles ud fra ICC-kriterierne eller ud fra de Candiske Kriterier. ME Foreningens trykte materiale baserer sig indtil videre på de Canadiske Kriterier. Hvis du vil læse mere om diagnosekriterier og se kriterierne i fuld længde henviser vi til siderne målrettet fagfolk: TIL FAGFOLK